CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ths. Trịnh Thị Kim Ngọc
Trưởng KhoaThs. Trịnh Thị Kim Ngọcngoctrinhthikim@ncehcm.edu.vn
Đánh giá lĩnh vực ngôn ngữ, tư vấn phụ huynh
CN. Trần Thanh Toàn
Tổ trưởng phụ trách trung tâmCN. Trần Thanh Toàntoantranthanh@ncehcm.edu.vn

CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN

TS. Trương Thị Xuân Huệ
Chuyên giaTS. Trương Thị Xuân Huệ
Chẩn đoán tâm lý, tư vấn phụ huynh, cố vấn chuyên môn
Ths. Nguyễn Thị Tường Vân
Phó Trưởng Khoa GDĐBThs. Nguyễn Thị Tường Vân
Sàng lọc trẻ có nhu cầu đặc biệt, đánh giá giáo dục, tư vấn phụ huynh
TS. Nguyễn Mai Trang
Cộng tác viênTS. Nguyễn Mai Trang
Chẩn đoán trẻ khó khăn về học
TS. Simona
Chuyên gia cao cấpTS. Simona
Cố vấn chuyên môn, xây dựng chương trình can thiệp