2013

THÀNH LẬP

Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt (REACH), đơn vị trực thuộc Khoa Giáo dục Đặc biệt (được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-CĐSPTW-TCHC ngày 30/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh)

2013

2014

Ngày hoạt động trung tâm REACH

2014-2015

  • Đánh giá: 39 trẻ
  • Tư vấn: 16 phụ huynh
  • Số trẻ theo học: 05
  • Xây dựng chương trình trị liệu: 09
Số liệu năm 2014-2016

2014-2015

Năm 2016

Đánh giá: 108 trẻ
Tư vấn: 67 phụ huynh
Số trẻ theo học: 30
Xây dựng chương trình trị liệu: 53

Số liệu năm 2016

Tới tháng 05/2017

Đánh giá: 108 trẻ
Tư vấn: 67 phụ huynh
Số trẻ theo học: 30
Xây dựng chương trình trị liệu: 53

Số liệu tính tới tháng 03/2017

Tới tháng 05/2017

ĐỐI TÁC, QUAN HỆ QUỐC TẾ

VSO VIỆT NAM

VSO VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

ĐẠI SỨ QUÁN Ý

ĐẠI SỨ QUÁN Ý

SULTAN IDRIS

SULTAN IDRIS

SCC

SCC

PERKINS

PERKINS

GLOBAL FOUNDATION

GLOBAL FOUNDATION

0
TRẺ ĐƯỢC CAN THIỆP
0
KHÓA TẬP HUẤN
0
ĐOÀN THAM QUAN, HỌC TẬP
0
GIÁO VIÊN, SINH VIÊN & PHỤ HUYNH
0
SINH VIÊN GDĐB RÈN LUYỆN TAY NGHỀ
0
GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA