1. CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ -

Chẩn đoán đúng sẽ quyết định hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt sau này.

Chúng tôi luôn cẩn trọng trong từng giai đoạn:

  • Phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của trẻ.
  • Sàng lọc để kiểm tra những trẻ cần tiến hành đánh giá chuyên sâu.
  • Chẩn đoán xác định dạng khó khăn của trẻ.
  • Chuyên gia chẩn đoán là những nhà tâm lý có nhiều kinh nghiệm, sử dụng những bộ công cụ được chuẩn hóa để bảo đảm kết quả chẩn đoán đáng tin cậy nhất.